Cart

Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.

Related Posts

Cart

ივნისი 2021

მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია სისხლისა და ძვლის წითელი ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადებაა. ძვლის ტვინი წარმოადგენს ქსოვილს, რომელიც მოთავსებულია ძვლებში და მონაწილეობს სისხლის უჯრედების წარმოქმნაში. დასახელებაში გამოყენებული სიტყვა „მწვავე“ აღნიშნავს დაავადების მიმდინარეობის ფორმას, რომლის დროსაც ძალიან სწრაფად და დიდი რაოდენობით წარმოიქმნება მოუმწიფებელი, ახალგაზრდა

ფოლიუმის (ფტერიოგლუტამინის) მჟავა ყვითელი, კრისტალური, წყალში ხსნადი ნივთირიებაა. იგი დედა შენაერთია ბუნებრივი ფოლატების ანუ ნივთიერებათა იმ ჯგუფისა, რომლებიც: 1) ნაწილობრივ ან მთლიანად რედუცირდებიან დიჰიდროფოლატის (DHF) ან ტეტრაჰიდროფოლატის (THF) დერივატებამდე; 2)როგორც წესი შეიცავენ ნახშირბადის ერთ ჯგუფს და 3) ბუნებრივი ფოლატების  70-90%

ვიტამინი B7 ბიოტინი წყალში ხსნადი ვიტამინია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გენის ექსპრესიაში, გლუკონეოგენეზსა და ცხიმოვანი მჟავების სინთეზში. იგი ასევე მოქმედებს, როგორც ციტოზოლური და მიტოქონდრიული კარბოქსილაზური ფერმენტების ზედაპირზე ნახშიორჟანგის (CO2) გადამტანი. იგი ასევე ახდენს კონკრეტული ამინმჟავების (მაგ. ლეიცინის) კატაბოლიზმსა და, ჰისტონების

ვიტამინი B6 აერთიანებს ნივთიერებათა ჯგუფს, რომელიც მოიცავს პირიდოქსინს, პირიდოქსალს, პირიდოქსამინსა და მათ 5’-ფოსფატ წარმოებულებს. 5’-პირიდოქსალ ფოსფატი (PLP) 100-ზე მეტი ფერმენტის კოფაქტორს წარმოადგენს. ეს ფერმენტები ჩართულები არიან ამინომჟავების მეტაბოლიზმში. ვიტამინი B6 ჩართულია, აგრეთვე, ჰემისა და ნეირომედიატორების სინთეზში, გლიკოგენის, ლიპიდების, სტეროიდების, სფინგოზური

პანტოთენის მჟავა (ვიტამინი B5) კოენზიმ A-სა და ფოსფოპანტოთეინის შემადგენელი კომპონენტია და მონაწილეობს ცხიმოვანი მჟავების მეტაბოლიზმში, ასევე, ქოლესტეროლის, სტეროიდების, ფოსფოლიპიდების, კეტოსხეულებისა და ყველა იმ კომპონენტის სინთეზში, რომელიც წარმოიქმნება იზოპრენოიდისაგან. გარდა ამისა, პანტოთენის მჟავა ჩართულია ცილების აცეტილირების პროცესსა ნეიროტრანსმიტერების, მაგალითად, აცეტილქოლინის სინთეზში.

ნიაცინი მოიცავს ნიკოტინის მჟავას, ნიკოტინამიდსა და მათ ბიოლოგიურად აქტიურ წარმოებულებს. ნიკოტინის მჟავა და ნიკოტინამიდი მოქმედებენ, როგორც პრეკურსები ორი კოფერმენტისა, ესენია ნიკოტინამიდ ადენინ დინუკლეოტიდი (NAD) და ნიკოტინამიდ ადენინ დინუკლეოტიდ ფოსფატი (NADP), რომლებიც უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ ორგანიზმში მიმდინარე ოქსიდაციისა და დაშლის რეაქციებში.

რიბოფლავინი ცხიმების, ნახშირწყლებისა და ცილების მეტაბოლიზმში ჩართული უმიშვნელოვანესი კოფერმენტი და ელექტრონების დონორია. ცნობილია, რომ ფერმენტები, რომლებიც, პროსთეტული ჯგუფების სახით, შეიცავენ ფლავინ ადენინ დინუკლეოტიდსა (FAD) და ფლავინ მონონუკლეოტიდს, შედიან ფლავოფერმენტების ჯგუფში. ასეთი ფერმენტებია, მაგალითად, სუქცინატ დეჰიდროგენაზა, მონოამინ ოქსიდაზა და გლუტათიონ რედუქტაზა,

ვიტამინები ორგანიზმის ფუნქციენირებისთვის უმნიშვნელოვანესი ნივთიერებებია, რამეთუ ისინი წარმოადგენენ კოფერმენტებსა და პროსთეტულ ჯგუფებს, რომლებიც აუცილებელნი არიან ფერმენტების ფუნქციონირებასა და უჯრედთა მეტაბოლიზმში. ვიტამინებისა და მინერალების მნიშვნელოვანი დეფიციტი განვითარებულ ქვეყნებში იშვიათობას წარმოადგენს. ამის მიზეზი მრავალფეროვანი საკვების ხელმისაწვდომობა.ვიტამინებთან და მინერალებთან ერთად, მრავლობითი საკვები ნივთიერებების

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები და ინფექციები უპირატესად სქესობრივი კონტაქტის გზით ვრცელდებიან. გამომწვევი მიკროორგანიზმი (ბაქტერიები, ვირუსები ან პარაზიტები) დაინფიცირებული ადამიანიდან ადამიანს გადაეცემიან სისხლის, სპერმის, ვაგინალური სეკრეტის ან ორგანიზმის სხვა სითხეებიდან. აღნიშნული ინფექციების გადაცემა ყოველთვის სქესობრივ კონტაქტთან არ არის დაკავშირებული. მაგალითად, ზოგიერთი მათგანი