Cart

Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.

Related Posts

Cart

სიახლეები

ქრომი აძლიერებს ინსულინის აქტივობას იმ პაციენტებში, რომლებშიც დარღვეულია გლუკაზასადმი ტოლერანტობა. აღნიშნული ეფექტი, სავარაუდოდ, განპირობებულია ინსულინის-რეცეპტორ-გაშუალებული სასიგნალო გზების გაძლიერებით, თუმცა, მისის ეფექტურობა მე-2 ტიპის დიაბეტიან პაციენტებში ბუნდოვანია. ასევე, ზოგიერთ პაციენტში აღინიშნება სისხლის ლიპიდური სპექტრის გაუმჯობესება. ქრომის დანამატის სახით მიღების რაიმე დადებითი ეფექტი

სელენი არსებობს სელენოცისტეინის ფორმით და ჩვენს ორგანიზმში შედის ფერმენტ გლუტათიონ პეროქსიდაზას შემადგენლობაში. აღნიშნული ფერმენტი მონაწილეობს ცილების, უჯრედთა მემბრანების, ლიპიდებისა და ნუკლეინის მჟავების დამჟანგავი ნივთიერებებისგან დაცვაში. იმ ფონზე, რომ სელენის ანტისიმსივნური აქტივობის როლი გარკვეული ტიპის სიმსივნეების დროს, მაგ. პროსტატის კიბოს დროს, აქტიურად

სპილენძი მრავალი ფერმენტული სისტემის ინტეგრალურ ნაწილს წარმოადგენს. იგი ჩართულია ამინ ოქსიდაზებში, ფეროქსიდაზაში (ცერულოპლაზმინი), ციტოქრომ C ოქსიდაზაში, სუპეროქსიდ დისმუტაზასა და დოფამინ ჰიდროქსილაზაში. სპილენძი ასევე ფეროპროტეინის შემადგენელი კომპონენტია. აღნიშნული ტრანსპორტული ცილა ჩართულია ნაწლავის უჯრედებში (ენტეროციტებში) რკინის შეწოვასა და მის ბაზოლატერალურ ტრანსპორტირებაში. სპილენძი

თუთია ორგანიზმში არსებული მრავალი მეტალოფერმენტის ინტეგრალურ კომპონენტს წარმოადგენს; იგი ჩართულია ცილების, დნმ-ის, რნმ-ის სინთეზსა და სტაბილიზაციაშია და მნიშვნელოვანი სტრუქტურული როლი აქვს რიბოსომებისა და მემბრანებისთვის. თუთიას, ასევე, მნიშვნელოვანი როლი აქვს სტეროიდული ჰორმონების რეცეპტორებისა და სხვა ტრანსკრიფციის ფაქტორების დნმ-თან შეკავშირებაში. დადგენილია თუთიის

C ვიტამინი - ინფორმაცია: ასკორბინის მჟავაცა (მხოლოდ L-იზომერი) და მისი დაჟანგული პროდუქტი დეფიდროასკორბინის მჟავა ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებია. C ვიტამინის მოქმედება მოიცავს ანტიოქსიდანტურ აქტივობას, არაჰემური რკინის შეწოვის გაადვილებას, ასევე მონაწილეობას კარნიტინის ბიოსინთეზში, დოფამინის ნორეპინეფრინად გარდაქმნასა და მრავალი პეპტიდური ჰორმონის სინთეზში. C

ვიტამინი D - ზოგადი ინფორმაცია ვიტამინი D-ს ბიოლოგიური ეფექტები გაშუალებულია D ვიტამინის დამაკავშირებელი რეცეპტორებით, რომლებიც ქსოვილთა უმრავლესობაში გვხვდება. ამ რეცეპტორებთან დაკავშირება ზრდის D ვიტამინის ბიოლოგიურ ეფექტებს სხვადასხვა უჯრედულ სისტემებსა და ორგანოებზე (მაგ. იმუნური უჯრედები, თავის ტვინი, სარძევე ჟირკვლები, მსხვილი ნაწლავი და

K ვიტამინი ორი ფორით არსებობს. K1 - ცნობილი როგორც ფილოქინონი - მისი წყაროა ბოსტნეული. K2 - იგივე მენაქინონები, რომლებიც ბაქტერიული ფლორის მიერ წარმოიქმნება და დიდი რაოდენობითაა ღვიძლის ქსოვილში. ზოგიერთ ორგანოში, შეაძლოა, პოლიქინონის მენაქინონად გარდაქმნა. K ვიტამინი აუცილებელია გლუტამინის მჟავის პოსტტრანსლაციური კარბოქსილირებისთვის.

ვიტამინი E ერთგვარი კრებითი დასახელებაა ტოკოფეროლებისა და ტოკოტრიენოლების ყველა სტერეოიზომერის, თუმცა ადამიანის ორგანიზმის მოთხოვნილება ვრცელდება მხოლოდ RR ტოკოფეროლებზე. ვიტამინი E მოქმედებს, როგორც ჯაჭვის გამხლეჩი ანტიოქსიდანტი და წარმოადგენს თავისუფალი რადიკალების ერთგვარ „მჭამელს“, რა გზითაც იცავს დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინებსა და უჯრედის მემბრანაში

ვიტამინი A მკაცრი და ზუსტი განსაზღვრებით აღნიშნავს რეტინოლს, თუმცა მისი დაჟანგული მეტაბოლიტები, როგორებიცაა რეტინალდეჰიდი და რეტინმჟავა, ასევე, წარმოადგენენ ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთებს. ტერმინი რეტინოიდები აერთინებს ყველა იმ შენაერთს (მათ შორის, სინთეზურ მოლეკულებს), რომლებიც ქიმიურად დაკავშირებულნი არიან რეტინოლთან. სხვადასხვა რეტინოიდს განსხვავებული ფუნქცია

ვიტამინი B12 კობალამინი მრავალი განსხვავებული ქიმიური ფორმის სახით არსებობს. ყველა მათგანს ცენტრში გააჩნია კობალტის ატომი. ბუნებაში აღნიშნული ვიტამინი უპირატესად 2-დეოქსიადენოზილის ფორმის სახით მიტოქონდრიებში გვხვდება. იგი წარმოადგენს ფერმენტ L-მეთილმალონილ კოენზიმ A მუტაზას კოფაქტორს. კობალამინის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფორმაა მეთილკობალამინი, რომელიც სისხლის